Navigácia

Partners


Streda 19. 9. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 • Angličtina hrou pre1. a 2. ročník - Jana Jendroľová

  E-twinning Angličtina pre 3.- 4. ročník - Eva Banasová

  Učenie hrou pre 1.- 4. ročník - Eva Hýlová

  Varenie a pečenie pre 1.- 4. ročník - Zuzana Antalcová

  Počítačový krúžok 1. stupeň - Soňa Remeňová

  Šikovníček pre 1. - 4. ročník - Eva Banasová

  Športovo-relaxačný krúžok - Katarína Fernezová

  Futbalový krúžk ml. žiaci - Adam Grobarčík

  Slovenčina polopate - Sofia Janolková

  Slovenčina vážne 9.ročník - Tatiana Machajdová

  E-twinning Angličtina pre 5.- 6. ročník - Zlatica Franeková

 • Po dvojmesačnej "prestávke", milí žiaci, opäť zasadnete do školských lavíc. Začína sa totiž desaťmesačná cesta za poznaním a povinnosťami.

  Školský rok 2018/19 sa začína

  3. septembra 2018 (v pondelok) o 8:00 hod.

  slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Jakuba.

  Po svätej omši sa všetci žiaci presunú do budovy školy a na chodbe spoločne otvoríme nový školský rok.

  Tešíme sa na vás!

  / doniesť si prezuvky, a písacie potreby

  ukončenie okrem 1.ročníka okolo 11:00-11:30 hod./

 • ROZPIS SLUŽIEB V ZŠ S MŠ BOBROV POČAS LETNÝCH PR8ZDNIN 2018

  2. 7. 2018 pondelok 8:00 hod do 13:00 hod Mgr. Lúchavová

  9. 7. 2018 pondelok 8:00 hod do 13:00 hod Mgr. Podhajský

  16. 7. 208 pondelok 8:00 hod do 13:00 hod Mgr. Lúchavová

  23. 7. 2018 pondelok 8:00 hod do 13:00 hod p. Machajdová

  30. 7. 2018 pondelok 8:00 hod do 13:00 hod Mgr. Podhajský

  6. 8. 2018 pondelok 8:00 hod do 13:00 hod p. Machajdová

  13. 8. 2018 pondelok 8:00 hod do 13:00 hod Mgr. Lúchavová

 • Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte pracovať.

  Už od skorých ranných hodín sa schádzali naši žiaci pred kostolom, kde v tento deň bola slávnostná svätá omša o 8 hodine .Po jej skončení deti spolu so svojimi učiteľmi zaplnili školskú chodbu, kde ich privítal riaditeľ školy. Vo svojom príhovore vyzdvihol žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky a poďakoval aj všetkým učiteľom za vykonanú prácu.po ňom sa prihovoril aj pán starosta. Po ich inšpiratívnych príhovoroch nastúpilo oceňovanie žiakov za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v rôznych olympiádach a súťažiach. Odmeny a diplomy odovzdal žiakom riaditeľ školy spolu s pani zástupkyňou .

 • Vo štvrtok 21. júna 2018 sa v areáli našej školy uskutočnil Olympijský festival detí 2018 pre žiakov našej základnej školy. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória – 1. a 2.ročník , II. kategória – 3. a 4.ročník. Súťažili v olympijských i v neolympijských disciplínach: beh na 200m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky , beh na 50 m a štafeta - 4x50 m.

  Na tomto 4-hodinovom športovom podujatí vládol súťaživý duch a skvelá atmosféra, súťažiaci bojovali v rámci fair play. Tí z najlepších boli odmenení "olympijskými" medailami a diplomami, ktoré si víťazi prevzali od pána riaditeľa Branislava Podhajského.

 • Nebyť v noci doma. Hmmm... To je sen všetkých detí! Žiakom 1.B a 2.B to dovolili dokonca aj ich rodičia.

  V utorok 26. júna 2018 prišiel ten očakávaný deň. Odvážni prváci a druháci sa pobalili a prišli prežiť nezabudnuteľnú noc v škole.

  Po príchode si našli miesto na spanie, rozložili si svoje „postele“ a bláznenie mohlo začať.

  Najprv sa naučili nové tance a pustili sa do športových aktivít, v ktorých si preverili svoje vytrvalostné, silové schopnosti i svoj dôvtip, rozvážnosť i tímovú spoluprácu.

 • Dňa 30.júna 2018 sa v našej škole uskutočnil Športovo - gulášový deň, ktorý organizovala Rada školy spolu s učiteľmi ZŠ a MŠ. Okrem gulášu bolo pripravených 10 stanovíšť s pečiatkami a sladkosťami, ktoré súťažiaci po zvládnutí disciplíny obdržali, a tak boli i zaradení do konečného losovania. Aj keď počasie nebolo priaznivé, celkovo sa zúčastnilo veľa detí, z ktorých ani jeden neodišiel bez ceny. Ďakujem všetkým za účasť.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/18

  V piatok 29.júna 2018 poslednýkrát v tomto školskom roku zasadneme do školských lavíc. Ani sa to nezdá a už je tu znova koniec roka. Deň začneme svätou omšou v Kostole sv. Jakuba o 8:00 ráno. Po jej skončení bude program pokračovať na školskej chodbe, počas ktorého budú ocenení najusilovnejší žiaci školy a zároveň sa s nami rozlúčia naši deviataci.

  Teraz nás čaká dvojmesačný oddych, aby sme načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Bobrov
  Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
 • 043/5587126

Fotogaléria