Novinky

 • Okresné kolo súťaže "Slávik Slovenska 2018"

  Tento rok sme sa opäť zúčastnili okresného kola speváckej súťaže "Slávik Slovenska 2018".

  Našu školu reprezentovali tri žiačky: Natália Parížková (2.B), Viktória Rehmová (4.A) a Janka Dedinská (9.A). Dievčatá zaspievali veľmi pekne.

  Natália a Viktória získali každá vo svojej kategórii druhé miesto.

  Gratulujeme!

 • Archimediáda

  Dňa 18.5.2018 sa žiaci Julia Šuvadová, Lenka Kubasáková a Ľubomír Plaštiak zúčastnili Okresného kola Archimediády v Námestove.

  Ich trojčlenné družstvo sa prelúskalo fyzikálnymi úlohami k 4. miestu a patrili medzi úspečných riešiteľov. 

  Za ich reprezentáciu ďakujeme.

 • Prírodovedná exkurzia

  Dňa 14. mája 2018 naši žiaci absolvovali prírodovednú exkurziu. Najskôr sme navštívili Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme obdivovali mnohé cudzokrajné rastliny, napríklad: borovicu himalájsku, sekvojovec mamutí, či rôzne druhy kvitnúcich rhododendronov. Potom sme sa presunuli do Energolandu vybudovaného pri jadrovej elektrárni v Mochovciach. Tu sme sa, prostredníctvom interaktívnych hier, stroja času aj 3D filmu, dozvedeli mnohé informácie o energii, ale aj o tom, aká je naša uhlíková stopa, alebo aké bude mesto budúcnosti.

  Už teraz sa tešíme na ďalšie takého spestrenie nášho vyučovania.

 • MARCOVÉ AKTIVITY- TRIEDY LIENOK

  Do galérie MARCOVé AKTIVITY- TRIEDY LIENOK boli pridané fotografie.

 • Krúžok- eTwinning

  Žiačky z krúžku eTwinning sa pustili do ďalšieho projektu, v ktorom žiakom zo zahraničných škôl predstavujú naše zvyky a tradície a dozvedajú sa o tradíciách krajín partnerských škôl. Zároveň porovnávajú zachovávanie zvykov v minulosti s tým, ako sa pripomínajú dnes. Tento projekt žiačky veľmi baví, pretože sa dozvedajú mnoho zaujímavých vecí.

 • Výsledky Testovania 9

  V apríli 2018 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Potrápili sa s úlohami zo slovenského jazyka, ktoré boli zamerané najmä na porozumenie prečítaného textu a aj úlohami z matematiky. Niektorí žiaci boli úspešnejší viac, niektorí menej.

  Priemerná úspešnosť školy z matematiky bola  62,4% a zo slovenského jazyka 66,6%.

 • Zdobenie mája

  S príchodom mája príchádza k nám dávny zvyk stavania májov - stromov, ktoré sú symbolom víťazstva jari nad zimou a prebúdzajúcej sa prírody a lásky. Táto pekná tradícia sa zachovala aj v našej obci. K oslave jari sa pričinili aj žiaci 9. A triedy, ktorí vyzdobili máj farebnými stužkami.

 • Čitateľské aktivity

  Na našej škole sme sa posledný aprílový týždeň zapojili do čitateľskej akcie - Týždeň hlasného čítania na 1. stupni a Deň hlasného čítania na 2. stupni. Prostredníctvom príbehov a rozprávok sme objavovali svet fantázie, dobrodružstva, múdrosti, zábavy i poučenia.

 • Matematická olympiáda

  Žiaci 6. a 7. ročníka reprezentovali našu školu na okresnom kole Matematickej olympiády. V kategórii Z5 sa Michal Rábik umiestnil na 10. - 11. mieste, v kategórii Z6 sa Eva Matejíčková umiestnila na 9. mieste (úspešná riešiteľka) a Miriam Pisarčíková na 18. - 19. mieste.

  Gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

   

 • Okresné kolo Biologickej olympiády

  Dňa 25.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v Námestove. Našu školu reprezentovala Miriam Pisarčíková 6.A, kde obsadila 4. miesto a zaradila sa  medzi úspečných riešiteľov.

  Za reprezentáciu ďakujeme.

 • DEŇ ZEME V MATERSKEJ ŠKOLE - trieda Lienok

  Do galérie DEŇ ZEME V MATERSKEJ ŠKOLE - trieda Lienok boli pridané fotografie.

 • Zvyky a tradície na našej škole

  10. apríl bol na našej škole výnimočný. Naši seniori z Klubu dôchodcov nám v prítomnosti hudobných nástrojov pútavo predstavili výňatok z dedinskej svadby- odčepčenie. Čerešničkou programu bolo prekvapenie v podobe mladomanželov- žiakov 9. ročníka, ktorí sa tejto roly ujali majstrovsky.

  Ďakujeme seniorom za milý program plný hudby aj tanca. Vážme si, že naše tradície v nás ešte "nespustli".

  Krátke video si možete pozrieť tu:

  april_11__2018.mp4​​​​​​​

 • Krajské kolo Geografickej olympiády

  Dňa 12.apríla sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády, na ktorej sa zúčastnila Júlia Šuvadová pod vedením pani učiteľky Luchavovej.  Obsadila vynikajúce 5. miesto a bola úspešnou riešiteľkou.

  Júlii ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov do ďalšieho vzdelávania.

   

 • Zápis do 1. ročníka

  Po škôlke je práve nástup do školy ďalším dôležitým míľnikom v živote dieťaťa. Je to prechod z obdobia hier do obdobia povinností poznania a objavovania nového. Vstupnou bránou do tohto sveta je pre predškolákov zápis do 1. ročníka.  Aj napriek tomu, že je to o povinnostiach, predškoláci sa na tento deň s veľkým D veľmi tešia a prežívajú ho. Zápis  do 1. ročníka  sa na našej škole konal 5. apríla 2018. Zápisu sa zúčastnilo 29 detí. Zodpovedne sa snažili plniť svoje úlohy, čo svedčí o tom, že do školy sa skutočne tešia. Prajeme im, aby im takéto nadšenie zostalo počas celého obdobia školskej dochádzky. 

 • Deň Zeme

  Dňa 9.4.2018 sa z príležitosti Dňa Zeme zúčastnili žiaci našej školy čistenia obce. Vyzbierali mnoho odpadkov, ktoré lemovali okraje našich ciest, parkov a okolie Or. priehrady. 

  Za ich usilovnú prácu im ďakujeme.

   

 • Rozprávková noc

  Dňa 28.3.2018 sa 35 žiakov 5., 6. a 7. ročníka zúčastnilo školskej akcie - Rozprávková noc. Do školy si priniesli spacie vaky, spoločenské hry i obľúbené hračky. Čakala ich rozprávková noc plná zábavy, rôznych aktivít a dobrodružstva. Od 18:00 večer do 8:00 ráno mali žiaci pod vedením vyučujúcich a animátoriek z 9.A triedy bohatý kultúrny program. Súťaže, dramatizácie rozprávok od H. CH. Andersena, hry, športové aktivity, kvíz "Čo viem o rozprávkach", polnočná vychádzka na Bobrovskú kalváriu, čítanie a pozeranie rozprávok - to všetko bolo pripravené a nočná hra sa mohla začať.

  Ráno o 8:00 hod. síce poriadne unavení a nevyspatí, ale plní dojmov a zážitkov odchádzali žiaci domov, aby si oddýchli a užili veľkonočné sviatky.

  Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú noc v škole.

 • Informácie o školskom stravovaní + odhlasovanie stravníka prostr.internetu

  Informácie nájdete na odkaze:

  Stravovanie_ZS_Bobrov.docx

  Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje: osobne v školskej jedálni, telefonicky na t.č. 0918 162 461 alebo prostredníctvom internetu  „Priamy odkaz na prihlasovací dialóg (odhlášky stravy)“

  http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=90218 (prihlasovacie meno+heslo je potrebné vyzdvihnúť u vedúcej); a to v čase od 6.15 do 14.00 deň vopred, v súrnom prípade (náhle ochorenie dieťaťa) do 6.30 príslušného dňa, avšak iba 1.deň ochorenia a to telefonicky alebo osobne. Odhlasovanie prostredníctvom internetu takúto možnosť neponúka.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy


  Oznámenie

  o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/ 2019 sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  ZŠ  s MŠ Bobrov

  dňa     5. apríla 2018

  v čase od 13.00  hod do 17:00 hod.


  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 31.08.2018 dovŕši 6 rokov veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

  Škola zapíše dieťa, ktoré do 31.augusta 2018 dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť).

  O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2018.

  V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska.

  Prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho dieťaťa vyplnili elektronicky. Vytlačenú a podpísanú prihlášku prosíme priniesť so sebou na zápis. Ak ste prihlášku vyplnili a odovzdali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail /www.zsbobrov.edupage.org/

  Rodičom odporúčame priniesť na zápis občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Tešíme sa na Vás v našej škole.

   

  V Bobrove 13. marca 2018                                                                      Mgr. Branislav Podhajský

                                                                                                                          Riaditeľ školy

 • Na hodinách techniky v 5.A

  Tematický okruh Príprava jedál a výživa je zameraný na získanie vedomostí a zručností pri príprave jednoduchých jedál. Okrem organizovania si práce, dodržiavania bezpečnostných a hygienických predpisov a správneho stolovania dievčatá z 5.A triedy na hodinách techniky varili a piekli. V súlade so zásadami zdravej výživy pripravili tradičné slovenské jedlá - praženicu a palacinky.

 • Zápis detí do MŠ Bobrov

  OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 JE V MESIACI APRÍL.ŽIADOSTI DÁVAJÚ LEN NOVÉ DETI.

  KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

  1. DETÍ S ODLOŽENOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

  2. DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU 5-6 ROČNÉ

  3. OSTATNÉ PODĽA VEKU DIEŤAŤAŽIADOSŤ JE POTREBNÉ POTVRDIŤ U LEKÁRA, ŽE DIEŤA JE ZDRAVÉ A MÔŽE NAVŠTEVOVAŤ MŠ.ROZHODNUTIA O PRIJATÍ - NEPRIJATÍ OBDRŽÍTE V MESIACI MÁJ.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Bobrov
  Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
 • 043/5587126

Fotogaléria