Novinky

 • Výsledky volieb do rady školy ZŠ Bobrov

  Dňa 6.- 7. 6.2018 sa konali voľby do rady školy. Do rady školy boli zvolení:

  Za rodičov -  Mgr. Martina Slovíková

                       Ing. Mária Gaburová

                       Ing. Zuzana Jurčažáková.

  Za MŠ - pedagogický zbor  -  Mgr. Katarína  Škapcová

  Za ZŠ - pedagogický zbor - Mgr. Katarína Fernezová

  Za nepedagogickývh zamestnancov bola zvolená - Alena Olejárová.

  V rade školy budú zasadať v období rokov 2018-2022.

 • Súťaž v prednese ruskej poézie a prózy "Michalkovov pamätník"

  Dňa 14.6.2018 sa v Základnej škole s materskou školou J. Vojtašáka v Zákamennom konal 5. ročník súťaže v prednese ruskej poézie a prózy "Michalkovov pamätník".

  Žiak 9. ročníka Martin Lukáš v prednese čítanej ruskej prózy získal 1. miesto.

  Gratulujeme.

 • Deň detí a Múzeum na kolesách

  Múzeum na kolesách k nám do školy zavítalo na Deň detí. Pri programe „Zálesák“ sa žiaci zábavnou formou  dozvedeli,  ako prežiť v prírode, čo si treba zbaliť   a ako sa zachovať v prípade dažďa, straty orientácie, či hlbokého snehu. Žiaci našej školy si spoločne s moderátorom programu vyskúšali aspoň na malú chvíľu aj úlohu hercov.

  V druhom bode programu bola téma - 2. svetová vojna, vďaka ktorému sa mohli žiaci našej školy dotknúť histórie priamo na vlastnej koži. Priniesli do školy históriu druhej svetovej vojny. Program bol upravený tak, aby najmladších oboznámil s témou a starších obohatil o mnohé zaujímavosti a doplnil teoretické znalosti o praktickú skúsenosť. Žiaci si mohli obliecť vojenské uniformy, vziať do rúk skutočné zbrane, vyskúšať si činnosti, ktoré robili vojaci počas druhej svetovej vojny. Popri tom všetkom nikoho nenechá chladným vtipné rozprávanie o veľmi vážnych veciach. Táto nevšedná, ale veľmi zaujímavá forma zážitkového učenia dokáže do problematiky vtiahnuť takmer každého. V takejto atmosfére sa nové vedomosti osvojujú veľmi rýchlo a natrvalo, a to je tá najväčšia výhoda.Z programu sme mali veľkú radosť a sme radi, že sme sa ho aj aktívne zúčastnili.

 • Školský výlet 1. a 2. ročník

  Naši najmenší žiaci,  čiže 1. a 2. trieda, si 11.6. prvýkrát vyskúšali možnosť isť na školský výlet. Pani učiteľky im zorganizovali výlet do rezortu Villa Betula v Liptovskej Sielnici. V areáli si užili detské ihrisko  plné preliezačiek    s tobogánovými šmykľavkami, skákacích hradov, trampolín, detských lezeckých stien, hojdačiek a iných atrakcií.

  Aj ked bolo  teplo, vyskúšalii interiérovú detskú halu, jazdu na koníkoch, veľký nafukovací hrad s prekážkovou dráhou a indiánske típí. Obzreli si mini ZOO, vyskúšali si jazdu na terénnych šliapacích autíčkach, či spúšťanie na lanovej dráhe. Vyčerpaní po absolvovaní všetkých atrakcií,  zjedení chutného obedu a prebratí si darčeka, sa šťastní odobrali na dlhú cestu domov.

   

 • Výsledky Zber papiera

  Spolu sa vyzbieralo 6360 kg papiera.

  Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa zapojili.

 • Deň otcov

  Je jún. Posledný mesiac pred prázdninami. Školáci na  poslednú chvíľu opravujú známky, deti oslávili svoj sviatok, dospelí odrátavajú dni do dovolenky. V  tomto hektickom období by sme nemali zabudnúť na jeden sviatok... Deň otcov. 

  Na tento deň sa  trocha zabúda. Ženy májú  MDŽ, Deň matiek, aj  Valentína . A  otcov – mužov tak trocha tlačíme do úzadia. Práve preto by sme mali na  Deň otcov poďakovať našim otcom za to, že sú. 

  ĎAKUJEME OTEC.

  Takto sme pripravovali  darček pre otecka ku dňu otcov, ktorý je tretiu júnovú nedeľu.

   

 • Prihláška Heureka

  Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole Heureka Bobrov


  prihlaska_bobrov_2018-19.docx


 • Plenárne a triedne rodičovské združenie

  Pozývame Vás na

  Plenárne a triedne rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční

  v stredu 6.6.2018 o 16:00 hod.

  V rámci ktorého budú voľby zástupcov rodičov do Rady školy ZŠ s MŠ Bobrov.

  Tešíme sa na Vás, účasť nutná!!!

 • Exkurzia - Bábkové divadlo Žilina

  Dňa 25.5.2018 žiaci 2., 3., a 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie do Bábkového divadla v Žiline. 

 • DEŇ MATIEK

  ....Padla hviezda a zem sa zachvela

  Že ťa ľúbim, to si vždy vedela

  Ďalšia hviezda priamo k zemi padá

  A ja cítim ako máš ma rada

  Blednú zore,  hviezdy strácajú moc

  Slnko útočí

   Všetky hviezdy padli ti v túto noc

   mama do očí .

   

  Aj žiaci našej školy chceli svojim mamkám popriať ich sviatku. Pripravili si pre ne krásny kultúrny program. Veríme, že slová básni, piesní a tanečné kreácie detí zohriali ich srdiečka. Aj takouto formou chceli poďakovať za ich nekonečnú  lásku,  obetavú starostlivosť, trpezlivosť a nehu.

   ĎAKUJEME ! ! !

 • Atletika starších žiakov

  21.mája sa naši žiaci zúčastnili súťaže - Atletika starších žiakov, ktorá sa konala na ZŠ v Rabči.

  Naše žiačky sa ako družstvo umiestnili na druhom mieste.

  V družstve boli  :

  60m -  Jagnešáková N. 9.A, Šurinčíková M 9.A, Čajková L. 9.A,

  300m -  Jagnešáková N. 9.A, Škapcová N.8.A, Čajková L. 9.A,

  800m - Antalcová Z. 9.A,Šelianová V. 7.A,

  štafeta 4x60m - A - Jagnešáková, Bakaľová, Čajková, Škapcová N.,

                            B - Šuvadová L., Antalcová, Šelianová, Šurinčíková,

  výška - Bakaľová E. 8.A, Šuvadová L. 6.A, Šelianová V. 7.A,

  diaľka - Bakaľová E. 8.A, Škapcová N. 8.A, Antalcová Z. 9.A,

  kriket - Úradníková K. 9.A, Lavorová M. 9.A, Šuvadová L. 6.A

  guľa - Úradníková K. 9.A, Lavorová M. 8.A, Šurinčíková M. 9.A,

  Ako jednotlivec úspechy zožala  Nina Škapcová,  ktorá obsadila 1.miesto v disciplínach : beh na 300m s časom 45:61, skok do diaľky z dĺžkou 467cm.  Bude nás reprezentovať na krajskom kole. 

  Daľšie dobré výsledky dosiahli : Zuzana Antalcová -  3. miesto beh na 800 m,

                                                          Bakaľová Erika - 3. miesto : skok do výšky a skok do diaľky 

                                                         Jagnešáková, Bakaľová, Čajková, Škapcová N.,- štafeta 4x60m - A  2. miesto

   

  Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 13. mieste.

  V družstve boli  :

  60m -  Gužík. 5.A, Kovács. 5.A, 

  300m -  Úradník D. 8.A, 

  1000m - Gužík. 5.A

  štafeta 4x60m -  Gužík, Kovács, Lavor, Ptačin

  výška - Úradník D. 7.A,  Kepeň M. 8.A,

  diaľka -  Kepeň M. 8.A

  kriket -  Ptačin.M. 7.A, Lukáš M. 9.A, Mikuláš V. 9.A,

  guľa - Mikuláš V. 9.A, Lavor D. 9.A, Lukáš M. 9.A

  Dobrý výsledok dosiahol: Vladimír Mikuláš -  3. miesto v  hode kriketkou.

  Ďakujeme všetkým za reprezentáciu a N. Škapcovej blahoželáme!!!

 • MÁJOVÉ AKTIVITY TRIEDY LIENOK

  Do galérie MÁJOVÉ AKTIVITY TRIEDY LIENOK boli pridané fotografie.

 • APRÍLOVÉ AKTIVITY TRIEDY LIENOK

  Do galérie APRÍLOVÉ AKTIVITY TRIEDY LIENOK boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo súťaže "Slávik Slovenska 2018"

  Tento rok sme sa opäť zúčastnili okresného kola speváckej súťaže "Slávik Slovenska 2018".

  Našu školu reprezentovali tri žiačky: Natália Parížková (2.B), Viktória Rehmová (4.A) a Janka Dedinská (9.A). Dievčatá zaspievali veľmi pekne.

  Natália a Viktória získali každá vo svojej kategórii druhé miesto.

  Gratulujeme!

 • Archimediáda

  Dňa 18.5.2018 sa žiaci Julia Šuvadová, Lenka Kubasáková a Ľubomír Plaštiak zúčastnili Okresného kola Archimediády v Námestove.

  Ich trojčlenné družstvo sa prelúskalo fyzikálnymi úlohami k 4. miestu a patrili medzi úspečných riešiteľov. 

  Za ich reprezentáciu ďakujeme.

 • Prírodovedná exkurzia

  Dňa 14. mája 2018 naši žiaci absolvovali prírodovednú exkurziu. Najskôr sme navštívili Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme obdivovali mnohé cudzokrajné rastliny, napríklad: borovicu himalájsku, sekvojovec mamutí, či rôzne druhy kvitnúcich rhododendronov. Potom sme sa presunuli do Energolandu vybudovaného pri jadrovej elektrárni v Mochovciach. Tu sme sa, prostredníctvom interaktívnych hier, stroja času aj 3D filmu, dozvedeli mnohé informácie o energii, ale aj o tom, aká je naša uhlíková stopa, alebo aké bude mesto budúcnosti.

  Už teraz sa tešíme na ďalšie takého spestrenie nášho vyučovania.

 • MARCOVÉ AKTIVITY- TRIEDY LIENOK

  Do galérie MARCOVé AKTIVITY- TRIEDY LIENOK boli pridané fotografie.

 • Krúžok- eTwinning

  Žiačky z krúžku eTwinning sa pustili do ďalšieho projektu, v ktorom žiakom zo zahraničných škôl predstavujú naše zvyky a tradície a dozvedajú sa o tradíciách krajín partnerských škôl. Zároveň porovnávajú zachovávanie zvykov v minulosti s tým, ako sa pripomínajú dnes. Tento projekt žiačky veľmi baví, pretože sa dozvedajú mnoho zaujímavých vecí.

 • Výsledky Testovania 9

  V apríli 2018 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Potrápili sa s úlohami zo slovenského jazyka, ktoré boli zamerané najmä na porozumenie prečítaného textu a aj úlohami z matematiky. Niektorí žiaci boli úspešnejší viac, niektorí menej.

  Priemerná úspešnosť školy z matematiky bola  62,4% a zo slovenského jazyka 66,6%.

 • Zdobenie mája

  S príchodom mája príchádza k nám dávny zvyk stavania májov - stromov, ktoré sú symbolom víťazstva jari nad zimou a prebúdzajúcej sa prírody a lásky. Táto pekná tradícia sa zachovala aj v našej obci. K oslave jari sa pričinili aj žiaci 9. A triedy, ktorí vyzdobili máj farebnými stužkami.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Bobrov
  Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
 • 043/5587126

Fotogaléria