Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, 

prosíme Vás , aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú prihlášku doneste na zápis Vášho dieťaťa. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vámo tom potvrdzovací e-mail. Zápis do prvého ročníka bude prebiehať 5. 4. 2018 od 13:00 do 17:00 hod.

Bez vlastnoručného podpisu oboch zákonných zástupcov nie je prihláška právoplatná.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Bobrov
    Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
  • 043/5587126

Fotogaléria