Navigácia

Harmonogram prijímacieho pokračovania Konzultačné hodiny INFOBROŽÚRA ZO ŠKOLY DO ZAMESTNANIA AKO NA STREDNÉ ŠKOLY Burza stredných škôl

Výchovný poradca

Harmonogram prijímacieho pokračovania

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov             21.3. 2018

(náhradný termín):                                                                        5.4. 2018

Testovanie žiakov 5. ročníka T5:                                                 22.11. 2017

ZŠ  zašle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.                                                   do 28.2. 2018

Talentové skúšky.                                                                  25.3. - 15.4. 2018​

ZŠ  zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.           do 20.4. 2018

1.   kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)        14.5. 2018

1.   kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)        17.5. 2018

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Bobrov
    Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
  • 043/5587126

Fotogaléria