Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva - Rámcová Predať kupujúcemu dohodnutý tovar s DPH 01.10.2018 DELIFOOD, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb Aktivovať a poskytovať program služieb v tab. č.1 s DPH 01.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Skupinové poistenie Úrazové poistenie žiakov MŠ 143,84 s DPH 10.09.2018 Komunálna poisťovňa ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach Realizácia dodávky tovaru na základe objednávky s DPH 10.09.2018 Dušan Písch - ZELMIX ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Oprava splaškovej kanalizácie a odvod. areálu školy 16 116,64 s DPH 10.09.2018 I.B.S., spol. s r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Skupinové poistenie Úrazové poistenie žiakov ZŠ 450,08 s DPH 06.09.2018 Komunálna poisťovňa ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Kúpna zmluva Dodávať tovar podľa objednávky kupujúceho s DPH 03.09.2018 Peter Jendrášek ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Kúpna zmluva Zmluva za účelom predaja mlieka a mliečných výrobkov s DPH 31.08.2018 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva 4300094123 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do DS 131,68 s DPH 07.08.2018 Stredoslovenská distribučná a.s ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva PEE-2018-A-03822-000 Zmluva o dielo 11 707,20 s DPH 25.07.2018 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny Zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektriny s DPH 25.07.2018 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Inštalácia zdroja na využívanie obnoviteľ. zdrojov energie s DPH 25.07.2018 effective energy s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.DBK/18/06/1926 Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice s DPH 03.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Príloha č.2 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktual. SW Aktualizácie SW s DPH 29.06.2018 Verejná informačná služba, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva 2018-1-SK01-KA101-046176 Mobilita učiteľov za účelom skvalitnenia vyučovanie jazykov na škole 9 510,00 s DPH 26.06.2018 Národná agentúra programu ERASMUS+ ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda Clean§Care Dodávka hyg.systémov programu Clean§Care s DPH 25.06.2018 Triomat s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva Finančný dar 200,00 s DPH 25.06.2018 BOKA s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva Finančný dar 300,00 s DPH 07.06.2018 D.J.G. Group s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany OÚ s DPH 25.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov s DPH 21.05.2018 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1941

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Bobrov
    Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
  • 043/5587126

Fotogaléria