Novinky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 4300094123 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do DS 131,68 s DPH 07.08.2018 Stredoslovenská distribučná a.s ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva PEE-2018-A-03822-000 Zmluva o dielo 11 707,20 s DPH 25.07.2018 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny Zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektriny s DPH 25.07.2018 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo Inštalácia zdroja na využívanie obnoviteľ. zdrojov energie s DPH 25.07.2018 effective energy s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.DBK/18/06/1926 Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice s DPH 03.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Príloha č.2 licenčnej zmluvy pre priebežnú aktual. SW Aktualizácie SW s DPH 29.06.2018 Verejná informačná služba, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva 2018-1-SK01-KA101-046176 Mobilita učiteľov za účelom skvalitnenia vyučovanie jazykov na škole 9 510,00 s DPH 26.06.2018 Národná agentúra programu ERASMUS+ ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva Finančný dar 200,00 s DPH 25.06.2018 BOKA s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Rámcová dohoda Clean§Care Dodávka hyg.systémov programu Clean§Care s DPH 25.06.2018 Triomat s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva Finančný dar 300,00 s DPH 07.06.2018 D.J.G. Group s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany OÚ s DPH 25.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov s DPH 21.05.2018 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č.18060 Poskytnutie peňažných prostriedkov 2 000,00 s DPH 18.05.2018 Nadácia Kia Motors Slovakia ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva Finančný dar 500,00 s DPH 18.05.2018 TRIV, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany OÚ s DPH 18.05.2018 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva 100011838 Doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 01.05.2018 STABILITA, d.d.s., a.s. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku Odborné vedenie plaveckého výcviku žiakov 25nažiaka s DPH 11.04.2018 Ivan Skirčák - AQ PLUS ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva č.ZO/2018Z6247 O zabezpečení výkonu činnosti ZO s DPH 06.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Darovacia zmluva Peňažný dar 63,36 s DPH 29.03.2018 Milan Delinčák - BUKOV ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spolupráci Program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov s DPH 15.03.2018 Milan Delinčák - BUKOV ZŠ s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1933

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Bobrov
    Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
  • 043/5587126

Fotogaléria